Vzťahová a sexuálna výchova

Nenechajte to
na internet

  • Konečne je tu edukačný materiál, mapujúci zdravé vzťahy, sexuálnu výchovu, intimitu ale aj nástrahy modernej doby.
  • Súbor učebníc Vzťahová a sexuálna výchova zostavil tím odborníkov z oblasti psychológie a medicíny.
  • Pracovné učebnice Vzťahová a sexuálna výchova vznikli pre rodičov a školy, ktoré sa chcú orientovať v problematike a čeliť moderným nástrahám. Zároveň im záleží na tom, aby ich deti/žiaci išli po ceste k zdravým, bezpečným a rešpektujúcim vzťahom.
  • Tématika sama osebe je kontroverznou a aktuálnou v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách aj v rodinách je očividná. Získané (ne)vedomosti sa premietajú do správania a postojov detí v škole, ako aj mimo nej. Na pomoc rodičom aj učiteľom preto prichádza celkom nová séria pracovných učebníc s názvom Vzťahová a sexuálna výchova.

Prejsť do e-shopu

Špecifikácia:

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí.

Vzťahová a sexuálna výchova 2

Typ produktu:
pracovná učebnica

Počet strán:
145

Formát:
A4

Pre deti vo veku od 10 do 15 rokov.


Prejsť do e-shopu

Vzťahová a sexuálna výchova 3

Typ produktu:
pracovná učebnica

Počet strán:
139

Formát:
A4

Pre deti vo veku od 15 do 18 rokov.


Prejsť do e-shopu

Vzťahová a sexuálna výchova v médiách:

Sexuálna a vzťahová výchova v TV Markíza
Vzťahová a sexuálna výchova v Správach RTVS
Prečo sme sexuálnu výchovu detí prenechali internetu?
Školy si zmeny nevedia predstaviť v praxi
Vzťahová a sexuálna výchova na RTVS
Vzťahová a sexuálna výchova v školách
Nenechať to na internet!