oTESTUJ SA z matematiky 5

oTESTUJ SA z matematiky 5

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
oTESTUJ SA z matematiky 6

oTESTUJ SA z matematiky 6

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
oTESTUJ SA z matematiky  7

oTESTUJ SA z matematiky 7

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
oTESTUJ SA z matematiky 8

oTESTUJ SA z matematiky 8

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
oTESTUJ SA z matematiky 9

oTESTUJ SA z matematiky 9

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 5

oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 5

Pracovný zošit je určený žiakom 5. ročníka na upevnenie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry formou tematických testov.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 6

oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 6

Pracovný zošit je určený žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry formou tematických testov.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 7

oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 7

Pracovný zošit je určený žiakom 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry formou tematických testov.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 8

oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 8

Pracovný zošit je určený žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry formou tematických testov.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 9

oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry 9

Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry formou tematických testov.

Cena s DPH
10,00 

Zobraziť v e-shope
KuliFerdo POČÍTANIE

KuliFerdo POČÍTANIE

Od čísla k výpočtom. Pracovný zošit je určený pre prvákov, ktorí sa práve zoznamujú s matematikou, potrebujú si učivo z matematiky pre 1. ročník osvojiť, precvičiť a zopakovať.

Cena s DPH
6,00 

Zobraziť v e-shope
KuliFerdo PÍSANIE

KuliFerdo PÍSANIE

Od písmenka k vete. Pracovný zošit je určený pre prvákov, ktorí sa učia práve písať. Slúži na nácvik a precvičenie písania písaných a tlačených tvarov písmen slovenskej abecedy, na nácvik písania slov, prepis slov a na precvičovanie tvorby viet.

Cena s DPH
6,00 

Zobraziť v e-shope
KuliFerdo PRVÁKOM

KuliFerdo PRVÁKOM

Úlohy na opakovanie z písania, čítania a matematiky pre 1. ročník základnej školy.

Cena s DPH
6,00 

Zobraziť v e-shope
KuliFerdo DRUHÁKOM

KuliFerdo DRUHÁKOM

Úlohy na opakovanie zo slovenského jazyka a matematiky pre 2. ročník základnej školy.

Cena s DPH
6,00 

Zobraziť v e-shope
KuliFerdo TRETIAKOM

KuliFerdo TRETIAKOM

Úlohy na opakovanie zo slovenského jazyka a matematiky pre 3. ročník základnej školy.

Cena s DPH
6,00 

Zobraziť v e-shope
Slovenčina v kocke

Slovenčina v kocke

Pracovný zošit, vďaka ktorému môžete naštartovať systematické a efektívne opakovanie učiva slovenského jazyka pri prechode z prvého na druhý stupeň základnej školy.

Cena s DPH
6,00 

Zobraziť v e-shope
Vybrané slová

Vybrané slová

Pracovný zošit Vybrané slová je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka. Umožňuje súbežne pracovať s platnými učebnicami slovenského jazyka.

Cena s DPH
6,00 

Zobraziť v e-shope
Cestovateľská násobilka

Cestovateľská násobilka

Plnofarebný pracovný zošit, ktorý vysvetlí, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky.

Cena s DPH
6,00 

Zobraziť v e-shope
Diktáty pre 5. ročník – 1. diel

Diktáty pre 5. ročník – 1. diel

Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

Cena s DPH
5,00 

Zobraziť v e-shope
Diktáty pre 5. ročník – 2. diel

Diktáty pre 5. ročník – 2. diel

Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

Cena s DPH
5,00 

Zobraziť v e-shope