19. – 20. 10. 2023

Park Inn by Radisson
Danube, Bratislava

Ako podporiť
kritické myslenie
u žiakov?

Viete
čo zmenili
vyhlášky
z ministerstva?

Ktoré
nové zákony
sa týkajú
práve vás?

Umelá
inteligencia
v škole?

Ako pripraviť
dobrý rozpočet?

Ako sa zmení
jednotkový
koeficient
na žiaka?

Ako získať
financie z plánu
obnovy?

Problémový
zamestnanec
v škole?

Dofinancovanie
energií škôl?

Školstvo
po 30. septembri
2023?

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Konferencia ŠKOLA 2023/2024

15. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

  • Najväčšie stretnutie pedagógov všetkých typov škôl.
  • Bohatý odborný program na aktuálne témy školskej praxe.
  • Renomovaní slovenskí aj zahraniční lektori.

Kedy?

19. a 20. 10. 2023

Kde?

Park Inn by Radisson
Danube Bratislava

Akcia?

Teraz akcia – zľava 50%
400€ 200€


Tématické piliere konferencie:

1. Od digitálnych kompetencií k umelej inteligencii?

Je práca učiteľa v ohrození? Aké dôsledky na kvalitu vzdelávania bude mať digitálna (r)evolúcia v škole?

2. Cudzinci v školách ako príležitosť na rozvoj interkultúrnych kompetencií?

Dopady sociálneho vylúčenia na začlenenie dieťaťa v triednych kolektívoch a budovanie pozitívnej atmosféry v triede. Ako na to?

3. Plán obnovy či plán obrody?

Čo sa budú učiť deti od roku 2026?

4. Procesy učenia a učenia sa

Prezentácia obvyklých aj neobvyklých metód, foriem a spôsobov. Témy konferencie aktualizujeme.

Témy konferencie priebežne aktualizujeme.


Popis aktivít:

Hlavná prednáška/referát:

udáva hlavné tému kongresu/konferencie

 

trvanie 20 – 25 minúť

účasť všetkých

Seminár:

prednáška na konkrétnu tému s možnosťou diskusie účastníkov

 

trvanie 20 – 25 minúť

účasť všetkých

Workshop:

aktívne spracovanie konkrétnej témy pod vedením moderátora

 

trvanie 20 – 25 minúť

účasť všetkých


Organizácia:

Organizátor:

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko

Spoluorganizátor:

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA