19. – 20. 10. 2023

Park Inn by Radisson
Danube, Bratislava

Ako podporiť
kritické myslenie
u žiakov?

Viete
čo zmenili
vyhlášky
z ministerstva?

Ktoré
nové zákony
sa týkajú
práve vás?

Umelá
inteligencia
v škole?

Ako pripraviť
dobrý rozpočet?

Ako sa zmení
jednotkový
koeficient
na žiaka?

Ako získať
financie z plánu
obnovy?

Problémový
zamestnanec
v škole?

Dofinancovanie
energií škôl?

Školstvo
po 30. septembri
2023?

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Program | ŠKOLA 2023/2024

19. 10. 2023 | štvrtok


8.30 – 9.20
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

9.20 – 9.45
OTVORENIE KONFERENCIE
Iveta Malachovská
moderátor konferencie

Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., konateľka

9.45 – 11.00
HLAVNÉ REFERÁTY I.

Lovci a zberači pred tabletom
Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
analytik INESS

Rizikové správanie v dospievaní v kontexte digitalizácie
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
vysokoškolská pedagogička, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Zlyhanie by nemalo byť možnosťou. Poučenie z reforiem školského vzdelávania v strednej a východnej Európe
Iordan Iossifov
medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

11.00 – 11.30
PRESTÁVKA
občerstvenie

11.30 – 12.30
HLAVNÉ REFERÁTY II.

Čo sa budú deti učiť od roku 2026?
Michal Rehúš
Centrum vzdelávacích analýz

Digitálna revolúcia 2.0: Ako umelá inteligencia (z)mení život žiakov a učiteľov
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

Vzdělanost jako cesta k vědomé společnosti
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

12.30 – 14.00
OBEDNÁ PRESTÁVKA
obed, občerstvenie

14.00 – 15.30
SEMINÁRE, WORKSHOPY I.

Aktuálne zmeny v školskej legislatíve
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

Ako pracovať s deťmi/žiakmi cudzincov
Mgr. Jana Rohová
učiteľka primárneho vzdelávania

Syndróm vyhorenia u pedagóga – ako horieť, ale nevyhorieť?
PhDr. Peter Kusý, PhD.
psychológ a vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta TU v Trnave

15.30 – 16.00
PAUZA

16.00 – 17.30
SEMINÁRE, WORKSHOPY II.

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2023
Ing. Jana Sládečková, PhD.
odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Prečo by riaditelia škôl mali venovať čas rozvoju leadershipu?
Ing. Dagmar Kéryová
Co-Active Executive coach a člen ICF

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Kyberbezpečnosť a IT hrozby na školách
Ing. Ladislav Kobza
Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s. r. o.

19.00
SPOLOČENSKÝ VEČER
koncert Petra Nagya
večera

20. 10. 2023 | piatok


8.30 – 9.00
RANNÁ ŠÁLKA KÁVY

9.00 – 10.30
SEMINÁRE, WORKSHOPY III.

Riešenie problematických situácií so zamestnancami
Ing. Jarmila Belešová
odborníčka na personalistiku v školstve

Kritické myslenie vo vzdelávaní
Mgr. Jakub Kobela
lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia