19. – 20. 10. 2023

Park Inn by Radisson
Danube, Bratislava

Ako podporiť
kritické myslenie
u žiakov?

Viete
čo zmenili
vyhlášky
z ministerstva?

Ktoré
nové zákony
sa týkajú
práve vás?

Umelá
inteligencia
v škole?

Ako pripraviť
dobrý rozpočet?

Ako sa zmení
jednotkový
koeficient
na žiaka?

Ako získať
financie z plánu
obnovy?

Problémový
zamestnanec
v škole?

Dofinancovanie
energií škôl?

Školstvo
po 30. septembri
2023?

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Vzdělanost jako cesta k vědomé společnosti

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Škola a vzdelávanie sa v poslednom období dostávajú do zvláštneho postavenia. Na jednej strane narastá kritika smerom ku škole a jej vzdelávacím obsahom, na strane druhej sa ukazuje, že škola je jedným z posledných miest v súčasnej neistote, t. j. že je potrebné ju brániť a podporovať. Príspevok poukáže na nevyhnutnosť vzdelávania v dnešnej dobe a bude argumentovať úlohu školy na ceste k vedomej spoločnosti.

Čo sa budú deti učiť od roku 2026

Michal Rehúš

Od roku 2026 by sa mali všetci prváci a prváčky na základných školách učiť podľa nového vzdelávacieho programu. V príspevku sa pozrieme na to, aké dôležité zmeny v učive sa chystajú. Zamyslíme sa nad tým, ktoré posuny budú k lepšiemu a či nedôjde aj ku krokom späť.

Rizikové správanie v dospievaní v kontexte digitalizácie

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Aký je vzťah medzi správaním dospievajúcich a ich pôsobením v digitálnom svete? Kedy je vhodný vek na spoznávanie informačno-komunikačných technológií a ako determinujú vývin dieťaťa? V príspevku sa zaoberáme vzťahom digitálnych hier, technológií, médií a mediálnych obsahov a správania a vývinu dospievajúcich. Digitálne obsahy môžu mať negatívny vplyv na ich zdravie, štúdium a medziľudské vzťahy. Hranie digitálnych hier a používanie technológií môže viesť k závislosti, zvýšenej agresivite a zníženej pozornosti. Je preto dôležité venovať pozornosť online aktivitám dospievajúcich a poskytovať im priestor na komunikáciu a budovanie vzťahov.

Digitálna revolúcia 2.0:  Ako umelá inteligencia (z)mení život žiakov a učiteľov

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. PaedDr. IGIP

V dnešnej digitálnej dobe sa digitalizácia a umelá inteligencia stávajú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Vzdelávacie inštitúcie nie sú výnimkou. Táto prednáška sa zameriava na vplyv digitalizácie a umelej inteligencie na vzdelávanie v základných a stredných školách na Slovensku v horizonte najbližších rokov. Pozrieme sa na to, ako digitálne nástroje a umelá inteligencia môžu zlepšiť výučbu a priniesť nové príležitosti pre žiakov aj ich učiteľov, pričom zdôrazníme potrebu vyváženosti medzi tradičnými metódami výučby a digitálnymi nástrojmi a analyzujeme, ako túto rovnováhu udržať v školách. Budeme hovoriť o potenciálnych výhodách a rizikách pri používaní digitálnych technológií a ukážeme príklady, ako digitálne technológie a umelá inteligencia môžu pomôcť zlepšiť kvalitu vzdelávania a prípravy žiakov na budúcnosť.

Lovci a zberači pred tabletom

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

História budúcnosti vzdelávania je plná technológií, ktoré mali priniesť revolúciu do školstva. Film, rádio, televízne vysielanie, počítače, internet a virtuálna realita. Ale nakoniec išla karavána školstva ďalej. Až tak veľa sa toho nezmenilo. Otázkou za milión je, či to bude tentokrát inak. Prinesie umelá inteligencia revolúciu do školstva?

Zlyhanie by nemalo byť možnosťou. Poučenie z reforiem školského vzdelávania v strednej a východnej Európe

Iordan Iossifov, medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

V čase rýchlych a hlbokých zmien si jeden kľúčový aspekt ľudského rozvoja – vzdelávanie – zachováva svoj význam a dokonca ho umocňuje. Tvorcovia politík a nositelia rozhodnutí na celom svete poukazujú na dôležitosť vzdelávania pre súčasný blahobyt a budúcu prosperitu svojich národov, avšak rôzne krajiny aplikujú rôzne vzdelávacie politiky. Je zaujímavé, že napriek tomu, že tieto krajiny zdieľali podobnosti a začali svoje vzdelávacie reformy približne v rovnakom čase z porovnateľne východiskových pozícií, dosiahli rôznorodé výsledky výučby. Zoberme si napríklad krajiny strednej a východnej Európy. Pred tromi desaťročiami sa rázne rozišli z takzvaného „socialistického bloku“ a teraz sú členmi EÚ. Ako to, že jedna z nich je svetovým lídrom a majstrom Európy vo výsledkoch vzdelávania, ďalšia sa snaží presadzovať reformu za reformou bez toho, aby niektorú z nich presvedčivo implementovala a usilovne sa snaží dobehnúť svojich susedov z OECD, a tretia sa vlečie na konci zoznamu výsledkov vzdelávania EUMS, bez ohľadu na to, koľké a aké reformy dokončila? Vo všetkých týchto vzdelávacích systémoch učitelia boli a sú kľúčovým faktorom. Avšak politické prístupy k učiteľom sú v každom z týchto štátov odlišné. Obdobie pandémie jasne ukázalo, že profesia učiteľa tu zostane a že jej význam nemožno podceňovať, ale ako sa učitelia pripravujú? Ako sú podporovaní v odvážnom novom svete digitálnej transformácie vzdelávania (DTE)? Kto sú nové vychádzajúce hviezdy vzdelávania budúcnosti? Prečo má spolupráca medzi vydavateľmi učebníc, vznikajúcim sektorom vzdelávacích technológií a poskytovateľmi vzdelávacieho obsahu šancu stať sa vzdelávacím trendom? Bude tento trend formovať úspech alebo absenciu každého jednotlivého súčasného vzdelávacieho systému?