19. – 20. 10. 2023

Park Inn by Radisson
Danube, Bratislava

Ako podporiť
kritické myslenie
u žiakov?

Viete
čo zmenili
vyhlášky
z ministerstva?

Ktoré
nové zákony
sa týkajú
práve vás?

Umelá
inteligencia
v škole?

Ako pripraviť
dobrý rozpočet?

Ako sa zmení
jednotkový
koeficient
na žiaka?

Ako získať
financie z plánu
obnovy?

Problémový
zamestnanec
v škole?

Dofinancovanie
energií škôl?

Školstvo
po 30. septembri
2023?

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Profesijné záujmy a angažovanosť Iordana Iossifova sa sústreďujú na vzdelávací systém a prax. Tematický rozsah ním realizovaných projektov zahŕňa okrem iného systémy predškolského vzdelávania, kurikulárne reformy, digitálnu transformáciu vzdelávania, zapojenie rodičov do vzdelávania, školské prostredie a prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky. Zaoberá sa aj zlepšovaním rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a výučbového prostredia vrátane zmiešaného i vzdialeného výučbového režimu.

Pracuje ako člen tímu a ako poslucháč výskumných/analytických tímov pracujúcich na politických a intervenčných analýzach a hodnoteniach, na budovaní kapacít, situačných analýzach, mapovaní, štúdiách a rôznych iných výskumných, analytických a poradenských úlohách. Rozsah jeho profesionálnych skúseností pokrýva viac ako 20 krajín na troch kontinentoch. Viac ako 20 rokov podporuje a spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a vzdelávacími riadiacimi orgánmi na miestnej, národnej a regionálnej úrovni. Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami ako Svetová banka, UNICEF, EK a Európska rada. Iordanove skúsenosti v strednej a východnej Európe zahŕňajú projekty, štúdie, konzultácie v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Lotyšsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Rumunsku, Srbsku, Turecku, na Cypre a Slovensku.

Jeho posledné pôsobenie na Slovensku bolo ukončené v apríli 2023. Bol členom tímu Svetovej banky, ktorý podporoval Slovensko v rámci projektu o digitálnej transformácii a reforme národného kurikula.