19. – 20. 10. 2023

Park Inn by Radisson
Danube, Bratislava

Ako podporiť
kritické myslenie
u žiakov?

Viete
čo zmenili
vyhlášky
z ministerstva?

Ktoré
nové zákony
sa týkajú
práve vás?

Umelá
inteligencia
v škole?

Ako pripraviť
dobrý rozpočet?

Ako sa zmení
jednotkový
koeficient
na žiaka?

Ako získať
financie z plánu
obnovy?

Problémový
zamestnanec
v škole?

Dofinancovanie
energií škôl?

Školstvo
po 30. septembri
2023?

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

V Akadémii kritického myslenia pôsobí ako lektor a metodik. Špecializuje sa na témy kritického myslenia, argumentácie, vyjednávania a náročných konverzácií. V súčasnosti sa venuje predovšetkým vzdelávaniu klientov v oblasti súkromného a verejného sektora. Kritickému mysleniu sa rôznymi spôsobmi venuje už 14 rokov. V praxi využíva poznatky zo súťažného, dobrovoľníckeho a aj pracovného prostredia Slovenskej debatnej asociácie. Pre SDA tvoril metodiku a koordinoval neformálne vzdelávanie na stredných školách po celom Slovensku. Je autorom metodiky pre holandskú sekciu International Debate Education Association, ako aj pre 17 európskych debatných vzdelávacích organizácií. Je autorom pracovných zošitov Kritické myslenie pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre gymnáziá s osemročným štúdiom Kritické myslenie pre 6. a 7. ročník ZŠ a pre gymnáziá s osemročným štúdiom. Organizoval Letnú akadémiu kritického myslenia a spoluorganizoval Letnú akadémiu Discover. Lektorsky spolupracuje s viacerými platformami v oblasti tretieho sektora (SDA, I Ambitious, Growni a iné). V lektorskej praxi (témy argumentácie a vyjednávania) čerpá zo skúseností z práce vo verejnej správe. Pre Banskobystrický samosprávny kraj koordinoval komunikáciu, marketing a podieľal sa na politickej stratégii. Je absolventom katedry sociológie Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, so špecifickým zameraním v oblasti kultúrnej sociológie, urbanistiky a kvantitatívneho výskumu sociálnych vied.