19. – 20. 10. 2023

Park Inn by Radisson
Danube, Bratislava

Ako podporiť
kritické myslenie
u žiakov?

Viete
čo zmenili
vyhlášky
z ministerstva?

Ktoré
nové zákony
sa týkajú
práve vás?

Umelá
inteligencia
v škole?

Ako pripraviť
dobrý rozpočet?

Ako sa zmení
jednotkový
koeficient
na žiaka?

Ako získať
financie z plánu
obnovy?

Problémový
zamestnanec
v škole?

Dofinancovanie
energií škôl?

Školstvo
po 30. septembri
2023?

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Už 30 rokov pracuje ako učiteľka primárneho vzdelávania. Posledných 17 rokov na ZŠ F. L. Čelakovského v Strakonicích v Českej republike. Vo svojej praxi sa stále snaží učiť nové veci a používať moderné metódy vzdelávania tak, aby deti do školy chodili rady a učenie ich bavilo. Od roku 2021 vedie Klub nadaných detí ZŠ FLČ. Matematiku vyučuje Hejného metódou. Spoločne s kolegyňami pripravuje dielne a ukážkové hodiny Hejného matematiky pre deti, rodičov a učiteľov.

Dlhodobo sa venuje žiakom s nadaním (spolupracuje s Mensou ČR), žiakom so špecifickými potrebami aj žiakom cudzincom. Pred niekoľkými rokmi začala spolupracovať s nakladateľstvo Dr. Josef Raabe a výbornou ilustrátorkou Zuzanou Slanskou. Je autorkou niekoľkých publikácií pre cudzincov, ktoré vyšli na Slovensku a zároveň aj v Čechách. V školskom roku 2019/2020 postúpila do semifinále súťaže Global Teacher Prize Czech Republic 2020, a dostala sa medzi 33 najlepších učiteľov v ČR.