19. – 20. 10. 2023

Park Inn by Radisson
Danube, Bratislava

Ako podporiť
kritické myslenie
u žiakov?

Viete
čo zmenili
vyhlášky
z ministerstva?

Ktoré
nové zákony
sa týkajú
práve vás?

Umelá
inteligencia
v škole?

Ako pripraviť
dobrý rozpočet?

Ako sa zmení
jednotkový
koeficient
na žiaka?

Ako získať
financie z plánu
obnovy?

Problémový
zamestnanec
v škole?

Dofinancovanie
energií škôl?

Školstvo
po 30. septembri
2023?

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Ako pracovať s deťmi/žiakmi cudzincov
Mgr. Jana Rohová
Na workshope sa zoznámite s pojmom dieťa cudzinec a žiak cudzinec s odlišným materským jazykom. Zoznámite sa s platnou legislatívou v ČR i SR. Dozviete sa o štátnych a súkromných organizáciách, ktoré môžu pomôcť deťom, žiakom, rodičom a učiteľom detí, žiakov cudzincov. Poskytneme vám informácie o  Pedagogicko-psychologických poradniach a ich spolupráci s deťmi a žiakmi cudzincov a taktiež o tvorbe IVP. Dozviete sa ako na hodnotenie žiaka cudzinca, aké využívať vo výchovnovzdelávacom procese pomôcky a metódy práce, aké sú úskalia pri práci s kolektívom triedy – začlenenie dieťaťa, žiaka cudzinca. Ukážeme vám publikácie nakladateľstva Dr. Josef RAABE pre materské školy, základné školy, gramatika pre cudzincov, novinka obrázkový slovníček – vytvorený najmä pre ukrajinské žiakov, praktické ukážky pracovných listov z učebníc a tvorby IVP. Workshop je určený pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, pre učiteľov primárneho vzdelávania, pre vychovávateľov, pre asistentov, pre špeciálnych pedagógov a pre rodičov.
Syndróm vyhorenia u pedagóga – ako horieť, ale nevyhorieť?
PhDr. Peter Kusý, PhD. 

Workshop prináša účastníkom základnú orientáciu v tom, čo možno chápať pod syndrómom vyhorenia, ako sa prejavuje, ako vzniká a pod. Okrem vlastnej autodiagnostiky prejavov syndrómu vyhorenia sa budeme venovať aj možnostiam, ako mu predchádzať, resp. ako ho zvládnuť, ak sa začne prejavovať. Priestor bude aj na diskusiu a zdieľanie skúseností z praxe, čo môže byť pre účastníkov tiež obohatením.
 
Kritické myslenie vo vzdelávaní   
Mgr. Jakub Kobela
Cieľom workshopu je preskúmať nedostatky ľudského myslenia, ktoré sa prejavujú pri každodennom prijímaní informácií a práci s nimi. Vďaka tomuto poznaniu budú účastníci schopní identifikovať priestor pre rozvoj myslenia študentov a študentiek. Počas workshopu sa zoznámia s princípmi a technikami, vďaka ktorým dokáže vyučujúci bez problémov popri bežnom učive trénovať schopnosť kriticky myslieť, analyzovať informácie a overovať dáta. Workshop je určený pre každého, kto sa chce dozvedieť, akým spôsobom sa dokáže človek rozvíjať v oblasti kritického myslenia, a akými aktivitami sa tento rozvoj dá preniesť na rôzne vekové kategórie.
Prečo by riaditelia škôl mali venovať čas rozvoju  lídershipu?
Ing. Dagmar Keryová, PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Riaditeľovanie je fantastická, fascinujúca a jedinečná práca, ktorá rozhodne nie je pre každého. Školy, ich zamestnanci, rodičia a najmä samotné deti si zaslúžia, aby ich viedol vynikajúci človek, ktorý je čo najlepšie pripravený. Riaditeľ by sa mal vedieť orientovať v pedagogických koncepciách, nových pojmoch a nových vyučovacích metódach. Len tak bude schopný vytvárať podmienky pre prácu pedagogických zamestnancov a žiakov, len tak sa bude môcť spolu so svojím tímom rozhodnúť a zhodnotiť, ktorú z alternatívnych ciest bude podporovať a ktorú z týchto ciest nebude vo svojej škole presadzovať.